تبلیغات
انواع هدیه و کادو.......تولد..عروسی....دوستی..پدر...مادر..دختر...پسر - مجموعه تست های اصول فقه
 
انواع هدیه و کادو.......تولد..عروسی....دوستی..پدر...مادر..دختر...پسر
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : بهار
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پنجشنبه 29 مرداد 1394 :: نویسنده : بهار

مجموعه تست های اصول فقه

قیمت: 3000 تومان

1- در وضع تعینی....


1)استعمال مقدم بر وضع است.                                                                                 2)وضع مقدم بر استعمال است.


3)وضع مقدم بر استعمال است اما بطور ضمنی لفظ برای معنا وضع شده است.                        4)هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد.


2- تعدد اللفظ مع‌وحدۃ المعنی الحقیقی تعریف كدام مورد است؟


1)حقیقت                                    2)ترادف                                     3)اشتراك معنوی                               4)اشتراك لفظی


3- در مورد حقیقت شرعیه كدام گزینه درست است؟


1)منشاء آن تنها می‌تواندوضع تعیینی الفاظ توسط شارع باشد.                                2)معنای شرعی مناسبتی با معنای موضوع له ندارد.


3)منشاء آن استعمالات مجازی بوده است.                                                       4)چنین چیزی ثابت نشده است.


4- در كدام یك از جملات زیر، مشتق تعیین شده به نحو حقیقت، استعمال نشده است؟


1)سال تحصیلی جدید را به دانشمندان آینده مملكت تبریك می‌گوییم.                      2)علی دیروز نشسته بود.


3)آقای دكتر، قبولی شما در رشته پزشكی مبارك.                                               4)من فردا مسافر هستم.


5- اگر لفظی غالباً و بدون مناسبت در غیر معنای حقیقی استعمال شود آنرا چه گویند؟


1)مرتجل                                    2)مشترك                                   3)مشكّك                                    4)منقول


6- در ماده 318 قانون مدنی كه می‌گوید:‌((هرگاه مالك رجوع كند به غاصبی كه مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد...)) كلمه((ید)) به معنی سلطه و تصرف استعمال شده است، این استعمال...


1)به علت تبادر عرفی حقیقت است.                                                               2)به علت تبادر عرفی مجاز است.


3)به علت تخصیص حقیقت است.                                                                  4)به علت عدم تبادر مجاز است.


7- هرگاه تردید نماییم مقصود و مراد متكلم از لفظ به كار رفته، معنی حقیقی آن لفظ بوده یا مجازی، تكلیف چیست؟


1)فقط رجوع به اصاله الحقیقه و اتخاذ جانب معنی حقیقی لفظ


2)رجوع به اصاله الظهورو اتخاذ جانب معنی حقیقی لفظ


3)رجوع به هر یك از اصول لفظی و اتخاذ هر یك از معانی حقیقی و مجازی بنابر تبادر عرف


4)رجوع به تبادر عرفی و اتخاذ معنی حقیقی لفظ


8- در ماده 944 قانون مدنی آمده است: ((اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یكسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینكه زن شوهر نكرده باشد.)) به نظر شما این ماده می‌تواند ثمره عملی كدامیك از مباحث زیر باشد؟


1)حقیقت                                    2)وضع تعیینی و تعینی                                3)مشتق                          4)صحیح و اعم


9-كدام گزینه مصداق تعریف واجب مقید به: (( هو ما یتوقف وجوبه علی وجود مقدماته)) است؟


1)نماز نسبت به وضو          2)روزه برای شخص ناتوان  نسبت به سحری خوردن       3)حج نسبت به استطاعت             4)جهاد نسبت به تهیه سلاح


10- آیا نهی از شی مقتضی فساد آن است؟


1)نهی از شی چه در عبادات و چه در معاملات مقتضی فساد نیست.


2) نهی از شی چه در عبادات  و چه در معاملات مقتضی فساد است.


3) نهی از شی در عبادات مقتضی فساد است اما در معاملات مقتضی فساد نیست.


4)در بعضی از عبادات مقتضی فساد است و در تمام معاملات مقتضی فساد است


11-زوجه به سبب حق حبس می‌تواند تا قبل از پرداخت مهریه از تمكین در برابر زوج امتناع كند،وجوب تمكین زوجه از چه نوع از انواع وجوب است؟


1)واجب مشروط                            2)واجب مطلق                                        3)واجب كفایی                               4)واجب معلق


12- در مورد واجب موسع كدام یك از نظرات زیر صحیح است؟


1)واجب فقط باید در اول وقت اتیان شود زیرا مقتضی فور است.


2)واجب فقط مختص آخر وقت است ولی اگر در اول انجام گیرد واجب ساقط می‌شود.


3)واجب در هر قسمت از زمان كه اتیان شود اصالتاً واجب اتیان شده زیرا امر به كل زمان تعلق گرفته است.


4)واجب فقط مختص آخر وقت است كه در صورت اتیان در اول وقت با« بقا مكلف بر تكلیف»- ساقط می‌شود.


13- از اطلاق صیغه امر كدام نوع واجب مستفاد است؟


1)عینی،تعبدی،تعیینی،مطلق              2)عینی،توصلی،تخییری،مشروط          3)كفایی،تعبدی،تخییری،مشروط         4)عینی،توصلی،تعیینی،مطلق


14- ماده 9 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد:(( مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز برآید حال پاسخ دهید كه نوع تكلیف مقرر در این ماده از نظر وقت و زمان انجام امر چه نوع واجبی است؟


1)واجب غیر موقت                        2)واجب موسع                              3)واجب مضیق                             4)واجب موقت


15- ماده 341 قانون مدنی مقرر می‌دارد:(( بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط.........)) حال به این سئوال پاسخ دهید كه منظور از بیع مشروط چیست؟


1)بیعی كه انعقاد آن مشروط به شرط یا شرایطی باشد.                                        2)بیعی كه آثار آ ن مشروط به مقدماتی باشد.


3)بیعی كه انعقاد آن معلق به حصول مقدماتی است                                            4)بیعی كه دارای شروط ضمن عقد است.


16- ماده 1103 قانون  مدنی اشعار می‌دارد:((زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرن4)) بیانگر.... و ماده116 ق.آ.د.ك می‌گوید: متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود بیانگر...


1)تكرار بنابر قرائن واوضاع و احوال- فوریت بنابر قرائن و اوضاع و احوال


2)تكرار بنابر تصریح واضع –فوریت بنابر تصریح  واضع


3)مره بنابر قرائن و اوضاع و احوال-تاخیر بنابر قرائن و اوضاع و احوال


4)مره بنابر تصریح واضع-تاخیر بنابر تصریح واضع


17- ماده 645 ق.م.ا مقرر می‌دارد: به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم، طلاق  و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌گردد


(( وجوب ثبت ازدواج، طلاق و رجوع)) كه در این ماده بیان شده است از حیث تكلیف چه نوع وجوبی است؟


1)واجب اصلی                              2)واجب تبعی                               3)واجب كفایی                              4)واجب تخییری


18- نوع دلالت در منطوق غیرصریح و منطوق صریح چگونه است؟


1)دلالت مطابقی- دلالت التزامی        2)دلالت مطابقی- دلالت تضمنی     3)دلالت التزامی- دلالت اقتضا      4)دلالت التزامی- دلالت مطابقی


19-ماده 1185 قانون مدنی مقرر می دارد: (( هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل تعیین کند.)) حال اگر از این ماده چنین استنباط شود که(( هرگاه وصی طفل محجور شود دادستان مکلف به تعیین قیم برای طفل می باشد)) این استنباط مبتنی بر .......... است.


1)مفهوم موافق ماده                       2)مفهوم مخالف                            3)قیاس اولویت                             4)منطوق ماده


20-با فرض داخل بودن غایت در مغیا، منطوق عبارت: (( خواهان می تواند تا اولین جلسه دادخواست خود را مسترد کند.)) چیست؟


1)پس از اولین جلسه نمی تواند دادخواست خود را مسترد کند.                   2)تا پایان اولین جلسه می تواند دادخواست خود را مسترد کند.


3)تا قبل از اولین جلسه می تواند دادخواست خود را مسترد کند.                 4)قبل از اولین جلسه نمی تواند دادخواست خود را مسترد کند.


21- در کدامیک از مواد قانونی زیر عدد مفهوم دارد؟


1)ماده232 قانون مجازات اسلامی: (( با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.))


2) ماده 334 قانون مجازات اسلامی: (( هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند.))


3) ماده 114 قانون مجازات اسلامی: (( حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت  می شود.))                       


4) ماده 140 قانون مجازات اسلامی: (( حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.))


22-ماده 1314 قانون مدنی می گوید: (( شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود....)) مفهوم این ماده نمی تواند چنین باشد که شهادت اطفال بیش از 15 سال (کمتر از 18 سال) ارزش دلیلیت دارد، زیرا ........


1)عبارت این ماده وصف است و وصف مفهوم ندارد.                               2) عبارت این ماده لقب است و لقب مفهوم ندارد.


3) عبارت این ماده غایت است و غایت مفهوم مخالف دارد.                       4) عبارت این ماده استثناء است و استثناء مفهوم موافق ندارد.


23-در ماده 1240قانون مدنی آمده است: (( قیم نمی تواند به سمت قیمومت، از طرف مولی علیه، با خود معامله کند)) حال اگر پرسیده شود که آیا قیم می تواند اموال محجور را به نمایندگی از طرف او به خود ببخشد؟ که پاسخ منفی است زیرا............


1)با استناد به مفهوم مخالف     2)با استناد به مفهوم موافق ساده        3)با استناد به مفهوم موافق اولویت     4)با استناد به منطوق غیرصریح


24- کدامیک از جملات شرطیه زیر مفهوم دارد؟


1)ماده 92 ق.م.ا : ((هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده، احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد، اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد.))               


2)اگر اتومبیل خریدی آنرا بیمه کن.


3)اگر در بخش صنعت فعالیت کنی، ثروتمند می شوی                            


4)ماده 875ق.م: ((شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است.))


25-ماده 954 ق.م مقرر می دارد: ((کلیه عقود جائزه، بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است)). اینکه مطابق این ماده جنون را عامل فسخ بدانیم بر چه اساسی است؟


1)مفهوم مخالف                      2)مفهوم موافق اولویت                    3)مفهوم موافق ساده                      4)منطوق صریح


26- هرگاه خاص مقدمی معارض عام موخری باشد در نظام قضایی ایران چگونه رفع تعارض می گردد؟


1)عام موخر ناسخ خاص مقدم است.                                                   2)یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم.  


3)اصل تأخر حادث حاکم است.                                                         4)خاص مقدم مخصص عام موخر است.


27- در کدام حالت خاص موخر نمی تواند مخصص عام مقدم باشد؟


1)خاص همزمان با عام برسد.                                                           2)خاص پس از زمان عمل به عام برسد.


3)خاص پیش از زمان عمل به عام برسد.                                             4)گزینه های 1 و 3 صحیح است.


28- ماده 397 قانون تجارت: ((قائم مقامی تجارتی ممکن است به چند نفر داده شود، با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد .......)) این ماده بیانگر کدام نوع عام است؟


1)عام افرادی                              2)عام مجموعی                              3)عام بدلی                                  4)عام شمولی


29- ماده 319 قانون مدنی: (( اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.)) بیانگر چه نوع عامی است.


1)عام استغراقی                             2)عام مجموعی                 3)عام افرادی                               4)عام بدلی


30- ماده 41 قانون مجازات اسلامی: ((هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود.)) در این ماده مخصص متصل به چه شکلی ظاهر شده است؟


1)استثناء                              2)شرط                                  3)صفت                             4)غایت


31- در کدامیک از موارد زیر تمسک به عموم عام حجیت دارد یا عموم عام از قابلیت استناد نمی افتد؟


1)اجمال مخصص متصل مفهومی با تردید بین اقل و اکثر                          2) اجمال مخصص منفصل مفهومی با تردید بین امور متباین


3) اجمال مخصص منفصل مفهومی با تردید بین اقل و اکثر                       4) اجمال مخصص متصل مفهومی با تردید بین امور متباین    


32- ماده 348 قانون مدنی مقرر می دارد: (( بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم باشد)) در این ماده عبارت خاص(مخصص) ((مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم باشد.))کدامیک از عمومات مندرج در این ماده را تخصیص می زند؟


1)همه عمومات                     2)فقط عبارت آخری                              3)فقط عبارت اولی                         4)عبارت عام اولی و آخری


33- کدامیک از گزینه های زیر مبیّن تفاوت تخصیص و نسخ نمی باشد؟


1)تخصیص محدودکردن حکم قانون عام نسبت به برخی افراد است ولی نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است.                         


2)تخصیص باید پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشد اما نسخ باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشد.           


3)مخصِّص و مخصَّص هر دو باید شرعی باشند اما ناسخ و منسوخ هر دو یا یکی عقلی است.


4)مخصص می تواند متصل یا منفصل باشد امّا ناسخ باید منفصل باشد.


35- اصل 24 قانون اساسی مقرر می دارد: (( نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.)) این ماده بیانگر چه نوع عامی است؟


1)عام استغراقی                 2)عام مجموعی                        3)عام بدلی                           4)گزینه های 1 و2 صحیح است.


36- ماده 1053 قانون مدنی: (( عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.)) عقد در این ماده ..............


1)مطلق عقود را شامل می شود.        2)مقید به عقد نکاح دائم است.                 3)مقید به عقد نکاح است.                4)هیچکدام


37- ماده179 قانون مدنی مقرر می دارد: (( شکارکردن موجب تملک است.)) اما در ماده 180 همین قانون آمده است: ((شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت در آن باشد، موجب تملک نمی شود.)) در این تعارض و تنافی کدامیک اعمال می شود؟


1)ماده179 ق.م ،چون مطلق است.                                                     2)ماده180، چون مقید است.


3)ماده180ق.م حمل بر ماده 179ق.م می شود.                                                4)هر دو تساقط نموده و به اصول عملیه رجوع می کنیم.


38- آیا حکم مندرج در ماده1117 قانون مدنی شامل عقد منقطع نیز می شود یا خیر؟ چرا؟


ماده 1117 ق.م : ((شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند.))


1)بلی، به جهت عموم کلمه شوهر و زن                                                2)بلی، به جهت اطلاق کلمه شوهر و زن           


3)خیر، به جهت در مقام بیان نبودن از جهت مورد سئوال                          4)خیر به دلیل انصراف کلمه شوهر و زن به خصوص نکاح دائم


39- در ماده 132 ق.م که مقرر می دارد: ((کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر به همسایه باشد ....)) کلمه ((کسی)) چه نوع عامی است؟


1)عام افرادی                                 2)عام بدلی                                3)عام مجموعی                                4)عام احوالی


40- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟


1)اگر منشاء انصراف غلبه وجودی باشد، مانع تمسک به اطلاق خواهد بود.                                        


2)اگر منشاء انصراف غلبه ظهوری باشد،  مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.                                     


3)اگر منشاء انصراف غلبه استعمال باشد، مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.                                     


4)اگر منشاء انصراف غلبه وجودی باشد، مانع تمسک به اطلاق نخواهد بود.


41- ماده 843 مقرر می دارد: ((وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است)) در این ماده اجازه ورثه چه نوع مقدمه ای است؟


1)مقدمه صحت                           2)مقدمه نفوذ                           3)مقدمه معد                                4)مقدمه وجود


42- کدامیک از ظنون اعتبارش به دلیل انسداد باب علم و علمی و به کمک قرائن و اوضاع و احوال است؟


1)ظن عام                                   2)ظن خاص                                 3)ظن مطلق                                 4)ظن معتبر


43- اگر چه حاکم شرع، بدوا حق اجبار کسی را بر مطلقه نمودن همسرش ندارد اما در صورت بروز عسر و حرج برای زوجه و مراجعه وی به حاکم، دادگاه می­تواند مطابق ماده 1130 ق.م زوج را اجبار به طلاق نماید. عدم جواز بدوی حاکم و جواز مذکور در ماده یاد شده به ترتیب مصداق کدامیک از موارد ذیل است؟


1)حکم واقعی اولی- حکم واقعی ثانوی                                                                          2) حکم واقعی اولی- حکم ظاهری


3) حکم واقعی ثانوی- حکم ظاهری                                                                            4) حکم واقعی ثانوی- حکم واقعی اولی44- هرگاه بین حرمت و وجوب عمل تردید داشته باشیم یا در امر و نهی، تردید داشته باشیم، تکلیف چیست؟


1)اتخاذ جانب حرمت                                                                     2)اتخاذ جانب وجوب                     


3)تقدم آنکه مهم تر است(ترجیح اهم بر مهم)                                      4)تخییر عقلی و تکوینی و اتخاذ جانب هرکدام بنابر برداشت عقل


45- اصل احتیاط در کدام حالت جریان می یابد؟


1)شک در مکلف به                                                                            


2)شک در مکلف به با دوران بین امور متباین و اقل و اکثر         


3)شک در مکلف به با دوران بین امور متباین محصور و اقل و اکثر ارتباطی   


4) شک در مکلف به با دوران بین امور متباین غیرمحصور و اقل و اکثر استقلالی


46- هرگاه بین بایع و مشتری در مبلغ ثمن اختلاف شود، تکلیف چیست؟


1)با استناد به اصل احتیاط، احتیاط واجب آنست که مشتری باید مبلغ اکثر یا مبلغ مورد نظر بایع را پرداخت کند.   


2)با استناد به اصل تخییر، محکمه می تواند در این مورد تخییر نماید.


3)با استناد به اصل برائت در اکثر، مشتری باید مبلغ اقل یا مبلغ اکثر یا مبلغ مورد نظر بایع را پرداخت کند.          


4)با استناد به اصل استصحاب (ابقاء ماکان) اصل بر بقاء اکثر در مورد سوال مطروحه است.


47- کدامیک از عبارت زیر صحیح است؟


1)شک در توجه تکلیف به مکلف زمانی محل اجرای اصل برائت است که شک بدوی نبوده و حالت سابقه در آن لحاظ شود.                 


2)شک در مکلف به زمانی محل اجرای اصل احتیاط است که تردید دائر بین متباینین باشد.                 


3)شک در مکلف به زمانی محل اجرای اصل احتیاط است که در تردید دائر بین متباینین و اقل و اکثر باشد.                                   


4)شک در توجه تکلیف به مکلف زمانی محل اجرای اصل برائت است که شک بدوی بوده باشد.


48- بموجب قانون مجازات اسلامی ، اگر قتلی در یک نزاع دسته جمعی به وقوع بپیوندد و یقین و ظن به انتساب آن به فرد یا افرادی معین نداشته باشیم، دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود. چنین حکمی مبتنی بر کدام اصل از اصول عملیه است؟


1)اصل برائت                        2)اصل تخییر                             3)اصل احتیاط                               4)اصل اشتغال


49- هرگاه بین زن و شوهر اختلاف شود بر سر اینکه طلاق در طهر مواقعه انجام گرفته یا در طهر غیرمواقعه، تکلیف چیست؟


1)از موارد شک در مقتضی بوده و بر صحت زوجیت استصحاب می کنیم.


2)از موارد شک در مقتضی بوده و بر صحت طلاق استصحاب می کنیم.


3)از موارد شک در رافعیت موجود بوده و بر بقاء زوجیت استصحاب می کنیم.


4)از موارد شک در وجود رافع بوده و بر صحت طلاق استصحاب می کنیم.


50- در صورت وقوع دو حادثه که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است، کدام گزینه جاری می شود؟


1)استصحاب عدم هر حادثه تا زمان دیگری                                                     


2)استصحاب عدم معلوم تا زمان مجهول


3)استصحاب عدم مجهول تا زمان وقوع معلوم                                                  


4)برای هیچکدام اصل عدمی جاری نمی شود.


51- ماده 421 ق.م مقرر می دارد: ((اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است سپس حاضر شود تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.)) حال کدام گزینه صحیح است؟


1)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب حکم وضعی است.


2)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب حکم تکلیفی است.


3)این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب موضوعی است.


4) این ماده بر اساس استصحاب بقای حق مغبون تنظیم شده و از مصادیق استصحاب تکلیفی است.


52- اگر شوهری مدعی است که نفقه زوجه اش را پرداخت کرده لیکن دلیلی بر اثبات این ادعا ندارد، در این حالت .........


1)بنابر استصحاب عدمی، پرداخت نشدن نفقه زوجه و مدیون بودن زوج، استصحاب می شود.


2)بنابر استصحاب وجودی، پرداخت شدن نفقه زوجه استصحاب می گردد.


3)بنابر اصل عدم، اصل بر عدم پرداخت نفقه است.


4)هیچ اصلی جاری نمی شود.


53- ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد: ((مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد)) مطابق این ماده:


1) اصل بر عدم جنون است.                                                             2) حالت افاقه استصحاب می شود.


3) حالت جنون استصحاب می شود.                                                    4) عدم جنون مبتنی بر استصحاب عدمی است.


54- تعارض ظاهری دو دلیل چیست؟


1)هرگاه محتوای دو دلیل با یکدیگر در تقابل باشند.       


2)هرگاه مدلول هر یک از دو دلیل، مدلول دیگر را نفی کند.


3)هرگاه محتوی دو دلیل ظهور در عدم امکان جمع میان آن دو داشته باشد.


4)هرگاه دو دلی

خرید        سوال از فروشنده

نوع مطلب :
برچسب ها : مجموعه تست های اصول فقه...وکالت...مشاوره...قضاوت...حقوق،
لینک های مرتبط :

شنبه 1 مهر 1396 06:01 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted
to write a little comment to support you.
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:10 ق.ظ
I think this is one of the so much important info for me.

And i am satisfied studying your article. But want to observation on some general things, The web
site taste is great, the articles is truly nice :
D. Excellent job, cheers
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:44 ق.ظ
This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me.
Thank you!
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:11 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the finest sites on the net.

I'm going to highly recommend this web site!
پنجشنبه 29 مرداد 1394 06:38 ب.ظ
سلام خوبی؟! وبلاگت عالیه یه پیشنهاد واست دارم تا کارتو به صورت حرفه ای و مستقل و عالی تر ادامه بدی. دوست داری بازدید و نظرات وبلاگت رو تا حد زیادی افزایش بدی؟ دوست داری با کمترین هزینه یک سایت حرفه ای و کاملا شیک و ارزان رو برای شما طراحی کنیم؟ ایا میدونی به همراه طراحی یک سایت با قیمت ارزان ما یک عدد دامنه و هاست حرفه ای رایگان به شما هدیه می دهیم؟ پس همین حالا با ما تماس بگیرید تا بازدید و نظراتتون رو افزایش بدیم یا اینکه یه سایت حرفه ای را با قیمتی ارزان و با سلیقه شما طراحی کنیم و در کمتراز24 ساعت در اختیار شما قرار دهیم-قیمت های طراحی سایت هم از 100تومن شروع میشه///برای مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید:09183387027 شلالوند خدمات گروه ما:طراحی انواع سایت ازقبیل: سایت خبری,فروشگاهی,شرکتی,شخصی,تبلیغاتی ودرج آگهی,موزیک,دانلود,دولتی و انواع سایت با هر موضوعی میباشد www.p5p.ir
بهار ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر